1.2 CSR

Jako pracodawca bezpośredni w naszej firmie i podległych jej oddziałach, oraz u naszych partnerów i dostawców. Wspieramy inicjatywy i zachowania wyzwalające potencjał twórczy i humanitarne traktowanie fair wszystkich członków naszej społeczności i szerzej uczestników procesu kreowania i dystrybucji produktu.

Wspieramy i lansujemy jako najbardziej naszym zdaniem zgodne z duchem czasu i potrzebami klientów i naszych dostawców;

DIRECT TRADE https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_trade

RAIN FOREST http://www.rainforest-alliance.org/about/marks/rainforest-alliance-certified-seal

Popieramy następujące zachowania rynkowe;

FAIRE TRADE http://www.fairtrade.org.pl