4.6 Konsultacje i szkolenia HACCAP

Konsultacje i audyty HACCP

Przeprowadzamy konsultacje i audyty, dla klientów instytucjonalnych (ze szczególnym uwzględnieniem HORECA). W oparciu o nasze długoletnie doświadczenie nasze doradztwo jest oceniane przez klientów jako szczególnie trafne i przydatne dla podniesienia efektywności przedsięwzięć biznesowych, szczególnie w przypadku spełnienia wymogów pod kontem sanepidu i HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points rozumiane jako System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punków Kontroli) i innych. Szczególnie łatwo wprowadzić nasze zalecenia na etapie przygotowań koncepcji lokalu z uwagi na minimalizację kosztowa wprowadzanych modyfikacji. Wstępna konsultacja na tym etapie pozwoli zaoszczędzić wielu niepotrzebnych wydatków w przyszłości.